Resurser

Vi vill på denna sida tacka alla de resurser som har gjort det möjligt för oss att publicera material.

Programvara

WordPress  – Ett fritt "content management system", vilket är "motorn" för vår sida.

Chemdoodle – Ett program för att rita de strukturformler som finns i kemisektionen.

Accelrys DS Visualizer – Ett gratisprogram för att rita de molekylmodeller som finns i kemisektionen.

GeoGebra och Graph – Gratisprogram för att rita vissa grafer och geometriska figurer som finns i matematiksektionen.

Inkscape – Gratis vektorbaserat ritprogram som vi använder för att skapa vissa bilder i våra artiklar.

Mathjax - Ett plugin vi använder för att visa LaTeX-formler i våra artiklar.

Onlineresurser

Wikimedia Commons – En mediadatabas som innehåller media för fritt bruk (under vissa licensvillkor). Det är härifrån vi bland annat har hämtat bilderna på berömda vetenskapsmän/-kvinnor som används vid startsidan för varje disciplin.

Kommentarer inaktiverade.