Symboler och beteckningar

I denna artikel presenterar vi vanliga, användbara och olika beteckningar samt symboler, som kommer användas, och bör bemästras. Det är inte lätt att använda sig av matematik om man inte förstår dess språk

Symbol/beteckning Förklaring Exempel
\( \in\) Denna symbol används för att beteckna att ett element finns i en mängd. Uttalas ”i” eller ”finns i” \( 2 \in \mathbb{R}\)
\( \subset\) Delmängd av. Används för att visa att en mängd finns i en annan. Notera skillnaden mellan denna symbol och den föregående. \( \{1,2,3\} \subset \{1,2,3,4,5,6\}\), \( \mathbb{R}_+ \subset \mathbb{R}\)
\( \setminus\) Mängdminus. Används för att indikera att en viss mängd inte ska ingå. \( \mathbb{R} \setminus \{2,7,9\}\)
(De reella talen utom talen 2, 7 och 9.)
\( \cup\) Union. Kan ses som ”mängdaddition”. \( \{1,3,5\} \cup \{2,4,6\} = \{1,2,3,4,5,6\}\)
\( \cap\) Snitt. Snittet är ”skärningen” av mängderna. Alla element som finns i båda mängderna. \( \{1,2,4\} \cap \{2,4,6\} = \{2,4\}\)
\( :\) eller \( |\) ”Sådan att”, ”så att” \(\{x \ | \ x \geq 5\}\)
(”Mängden av alla x sådana att \( x \geq 5\)”.)
\( \forall\) ”För alla” \( x^2 \geq 0, \ \forall x \in \mathbb{R}\)
(”\( x^2 \geq 0\) för alla reella \( x\)”.)
\( \exists\) ”Finns det”, ”finns” \( \exists x \in \mathbb{R} \ : \ x > 5\)
(”Det finns ett reellt \(x\) större än 5”.)
\([a,b]\) Detta betecknar ett slutet intervall och är samma sak som alla \(x\) som uppfyller \(a \leq x \leq b\) \(\theta \in [0,\pi]\)
är detsamma som \(0\leq \theta \leq \pi\).
\((a,b)\) eller \(]a,b[\) Detta betecknar ett öppet intervall och är samma sak som alla \(x\) som uppfyller \(a < x < b\) \(x \in (-\infty,\infty)\) är detsamma som \(-\infty< x < \infty\).
\([a,b)\) eller \([a,b[\) Detta betecknar ett halvöppet intervall och är samma sak som alla \(x\) som uppfyller \(a \leq x < b\) \(a \in [0,\infty)\)
är detsamma som \(0\leq a < \infty\).

Denna artikel uppdateras fortlöpande.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 3 juni 2012. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.