Linjär Algebra

Linjär algebra är ett nytt område om man är ny student på universitetet. Gymnasiematematiken hör till den del av matematiken som kallas analys (calculus), medan linjär algebra är en del av matematiken där man inledningsvis pratar om linjära ekvationssystem (n ekvationer med n obekanta), vektorer, matriser och vektorgeometri. Linjära avbildningar och vektorrum är också begrepp som man talar om i linjär algebra.

Inledningsvis så blir det många nya begrepp och mycket terminologi, eftersom man knappt berört linjär algebra något på gymnasienivå. Linjär algebra är en otroligt central och viktig del inom matematiken och speciellt inom fysik, men det är även en viktig del av matematiken som används inom spelprogrammering m.m.

Kort översikt

  • Vektorgeometri
  • Matriser
  • Determinanter
  • Linjära ekvationssystem
  • Vektorrum
  • Linjära avbildningar

Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 3 maj 2012. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.