Envariabelanalys

Envariabelanalys är inom den delen av matematiken som kallas analys (calculus på engelska), och är mer eller mindre det enda man läser på gymnasiet. Kursen brukar ofta vara på 10 poäng och är rätt omfattade och väldigt grundläggande i någon mening. Man bygger på sina kunskaper från gymnasiet, och tar flera steg längre i olika riktningar för att förbereda inför kommande kurser.

Denna delen av naturvetenskap.org kommer främst innehålla artiklar som inte täcks av de artiklar inom gymnasiematematiken.

Kort översikt

  • Gränsvärden
  • Kontinuitet
  • Deriverbarhet
  • Inversa funktioner
  • Taylorserier
  • Integrerbarhet
  • Variabelbyten
  • Partiell integration
  • Generaliserade integraler

Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 14 maj 2012. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.