Matematik 5/Matematik E och diskret

I kursen matematik 5 går man igenom mycket av det som i det gamla gymnasiesystemet tillhörde matematik diskret, samt några moment från gamla matematik E. Ett viktigt inslag är mängdlära, som här introduceras på allvar för första gången.

 

Innehåll

  • Mer om differentialekvationer
  • Mängdlära och operatorer på mängder
  • Kombinatoik
  • Kongurens
  • Talföljder, rekursion
  • Induktionsbevis
  • Grafteori

Länkar till kurs- och ämnesplanerna för de olika kurserna har vi på matematiksektionens introsida.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 3 januari 2011. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.