Matematik 3/Matematik C och D

Matematik 3 är den tredje matematikkursen på gymnasiet koncentrerar sig i huvudsak på tre saker; polynom och rationella uttryck, derivata samt integraler (som i den gamla kursplanen tillhörde matematik D).

Går man ett program med tekniks eller naturvetenskaplig inriktning läses dessutom en del trigonometri, medan program med samhällsinritning i stället går igenom geometriska summor.

I matematik C ingick inte integraler eller trigonometri (det tillhörde matematik D), medan fokus i gengäld var större på rotekvationer och logaritmer (ligger numera i matematik 2) samt olika talföljder och summor.

 

Kort översikt

 • Polynom
 • Rationella uttryck
 • Mer om funktioner
 • Förändringshastigheter
 • Gränsvärden
 • Derivatans definition
 • Deriveringsregler
 • Extremvärden
 • Teckenschema och andraderivata
 • Integraler, primitiv funktion
 • Trigonometri eller talföljder och summor

Länkar till kurs- och ämnesplanerna för de olika kurserna har vi på matematiksektionens introsida.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 2 januari 2011. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.