Matematik 2/Matematik B och C

Matematik 2 (eller matematik B som den hette tidigare) är den andra matematikkursen på gymnasiet och bygger vidare på matematik 1. Innehållets omfattning varierar ganska ordentligt från program till program, men rent allmänt tittar man framförallt närmare på hur man löser andragradsekvationer och linjära ekvationssystem samt på hur funktioner fungerar.

Vissa program går dessutom igenom rotekvationer och exponentialfuntioner, vilket i sin tur innebär en genomgång av begreppet logaritmer. Detta var delar som tidigare tillhörde matematik C, men som alltså nu har flyttats. Nytt är också att begreppet komplexa tal kort introduceras för vissa program.

Även en del ny geometri ingår. I 2b och 2c gås bland annat likformighet och en del viktiga satser igenom (exempelvis transversalsatsen). I 2a får man i stället en genomgång av trigonometrin samt en del logik. Båda dessa delar finns hos oss under Matematik 1.

 

Kort översikt

 • Konjugat- och kvadreringsreglerna
 • Andragradsfunktioner
 • Introduktion till komplexa tal
 • Rotekvationer
 • Logaritmer och exponentialfunktioner
 • Topptriangel- och transversalsatsen
 • Randvinkel och medelpunktsvinklar
 • Likformighet
 • Koordinatgeometri
 • Funktionslära
 • Räta linjens ekvation
 • Andragradsfunktioner
 • Linjära ekvationssystem
 • Statistik
 • (Trigonometri och logik, se Matematik 1)

Länkar till kurs- och ämnesplanerna för de olika kurserna har vi på matematiksektionens introsida.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 2 januari 2011. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.