Matematik 1/Matematik A

Matematik 1 (eller Matematik A som den kallades innan) är gymnasiets första matematikkurs och är obligatorisk på samtliga gymnasieprogram. Dess innehåll beror lite på vilken typ av program man läser, men det allra mesta är repetition och lätt fördjupning från det som gicks igenom på högstadiet.

På vissa program (bland annat en del yrkesinriktade program men framför allt teknik- och naturvetenskapsprogrammet) introduceras dock ett helt nytt område som för de flesta elever är helt nytt, nämligen trigonometri, som handlar om rätvinkliga trianglar och hur sidor och vinklar hänger ihop i dessa.

Från och med i år introduceras dessutom områden som logik, matematiska bevis och olikheter (tillhörde tidigare Matematik B) för de teoretiska programmen. För naturvetenskap- och teknikprogrammet kommer dessutom vektorer att gås igenom lite kort.

 

Kort översikt

  • Olika typer av tal och hur man räknar med dem
  • Potenser
  • Ekvationer, uttryck och formler
  • Linjära olikheter
  • Procent, promille och ppm med tillämpningar
  • Olika funktioner
  • Enkel geometri
  • Statistik
  • Sannolikhetslära
  • Trigonometri, olikheter, logik, bevis och vektorer)

Länkar till kurs- och ämnesplanerna för de olika kurserna har vi på matematiksektionens introsida.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 2 januari 2011. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.