Matematik

Bilder på berömda matematiker

Matematiken är en av de äldsta vetenskapliga disciplinerna. Frågorna som matematiken behandlar har människor funderat på i alla tider, och i dess nuvarande form har matematiken rötter ända tillbaka till antiken.

Till skillnad från fysiken, kemin och biologin är matematiken ingen naturvetenskap. I stället för att studera delar av den observerbara, verkliga naturen (såsom atomer, molekyler, celler, växter, ekosystem eller himlakroppar), studerar matematiken olika typer av abstrakta tankefigurer såsom tal, geometriska figurer, samband och mönster.

Dessa abstrakta idéer är intressanta i sig att studera, men de kan också användas för att beskriva och modellera den observerbara verkligheten runt omkring oss, vilket genom historien har visat sig vara ett oerhört effektivt arbetssätt inom naturvetenskapen. I dag spelar därför matematik en avgörande roll inom alltifrån astrofysik och genetik, till läkemedelssyntes och populationsekologi.

Fokuset för våra matematikartiklar här på Naturvetenskap.org kommer inte att vara att gå igenom all skolmatematik från grunden. I stället kommer vi att göra små nedslag i just de delarna som dyker upp inom grundläggande kemi, fysik och biologi, och där försöka ge kompletterande och gärna visuella förklaringar, med målet att hjälpa läsaren bygga upp en förståelse för vad de centrala koncepten betyder, och hur de kan användas.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 4 april 2009. Senast uppdaterad 18 november 2019.

Kommentarer inaktiverade.