Matematik

Bilder på berömda matematiker

Matematik handlar om samband och mönster, den är läran om dessa samt strukturer och abstrakta kvantiteter. Vi använder matematik varje dag, främst i form av att räkna, för att hålla koll på antalet varor vi köpt i en affär, för att se över våra räkningar och så vidare.Men den är så mycket mer, den används inom stadsplanering, arkitektur, teknik och naturvetenskap för att nämna några.

Det går inte beskriva nog hur viktig matematiken är för naturvetenskapen samt tekniken. Det har sagts att matematiken är det underliggande språket för all vetenskap. Förutom praktiska tillämpningar studeras matematiken också för sin egen skull, för sin estetik, men upptäckter här brukar ofta senare kunna appliceras i praktiska sammanhang. Matematiken spelar en så stor roll i vårt samhälle att utan denna skulle samhället inte se ut som det gör idag!

Vår matematiksektion är upplagd enligt kurserna på gymnasiet. I och med den nya gymnasiereformen som börjar gälla från 2011 existerar det numera två olika system för att dela in matematiken i olika kurser; ett nytt där de namnges med siffror och ett gammalt där de anges med bokstäver.

Vi har valt att dela in våra artiklar efter det nya systemet. Men för att du som läser enligt det gamla systemet ändå ska hitta rätt i våra menyer har varje kategori fått en eller flera bokstäver från det gamla systemet, som på ett ungefär visar vilka kurser de motsvar i detta.


Artikeln skriven av Johan Asplund. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 4 april 2009. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.