Material

På denna sida går vi igenom vilka sorters material vi använder i vardagen. Hur de är uppbyggda, och hur man tillverkar dem.

 

Polymerer

I vardagen stöter vi mest på polymerer i form av plaster. En polymer är en förening som är uppbyggd av massor av mindre ämnen. De polymerer som inte finns i naturen kallas för syntetiska polymerer. Dessa används som bas för de flesta plaster och nylon.
De polymerer som man använder till plaster produceras oftast genom att man polymerisation av omättade kolväten.
Polyeten skapas exempelvis genom att man låter etenmolekyler reagera med varandra under hög temperatur och under inverkan av en katalysator. Etenmolekylerna kopplas då till varandra, och långa kedjor av eten bildas, polyeten. För att göra olika sorters plaster så blandar man in andra ämnen med polymererna. Om man lägger till mjukmedel av olika slag försvagas bindningarna mellan polymererna och plasten blir mjuk. Om man lägger till fyllmedel av olika slag (ex glasfibrer eller kolfibrer) så blir plasten hårdare/starkare.

 

Keramer

En keram är ett material som är oorganiskt men inte metalliskt. Glas och porslin är exempel på olika sorters keramer. De mer tåliga glassorterna skapas när man värmer upp kvartssand (SiO2) till 1700°C, formar den som man vill ha den och sedan snabbt kyler den. Vanligt glas blandas ut med andra ämnen så att man inte behöver värma det så mycket vid tillverkning. Porslin skapas av en speciell sorts lera kombinerat med kvarts och fältspat. Man krossar och blandar ämnena med vatten, formar det som man vill ha det och bränner det sedan i en ugn.

 

Järn/Stål

Det järn som man bryter från mark/berg är i vanliga fall järnoxider och gråberg, vilket kallas för järnmalm. För att järnet ska kunna bli till stål och användas industriellt tar man bort syret från malmen med hjälp av kol. Man tar även bort svavel och kvarts från malmen. Kolhalten i stålet ligger efter komplett process på 0,5-2 %. Observera att stål inte är en kemisk förening, utan en blandning av järn och kol.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 6 april 2009. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.