Högstadiekemi

Välkommen till högstadiekemin! I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper.

Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement. Här hittar du utförliga förklaringar som säkert skiljer sig från de du får i läroboken, och som i vissa fall kanske passar dig bättre. Dessutom gör webben det möjligt att använda rörliga bilder, videoklipp med mera för att göra kemin så enkel och rolig som möjligt att lära sig.

Kemin på högstadiet är främst inriktad på att skapa en förståelse för kemiska grundprinciper och koncept (vilket är det vi fokuserar mest på), men också att eleven ska förstå det vetenskapliga arbetssättet och på egen hand kunna genomföra enkla undersökningar. Fortsätter du med kemi efter grundskolan kommer du att märka att det hela då blir mer inriktat på att beskriva kemin matematiskt. I högstadiekemin slipper du dock allt vad räkneuppgifter heter, även om vi i våra artiklar på vissa ställen kommer att kommer att komma in lite på denna mer avancerade kemi på något ställe. Vill du veta mer om vad högstadiekemin innehåller och vad som krävs för de olika betygsstegen rekommenderar vi Skolverkets hemsida.

En sista sak du bör ha med dig innan du går vidare med artiklarna i menyn till vänster är följande: När du skriver arbeten inom kemi, kopiera aldrig text från böcker eller internet. Din lärare kommer med stor sannolikhet att upptäcka detta och ge dig underkänt. Skriv därför alltid dina egna texter!

Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor är det bara att mejla någon av oss. Gå till ”Kontakta oss” under fliken ”Om oss” för att skicka ett meddelande.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 4 april 2009. Senast uppdaterad 21 september 2018.

Kommentarer inaktiverade.