pOH

pOH är ett mått på förekomsten av hydroxidjoner (OH) i en lösning. pOH kan sägas vara ett mått på basiskhet, i jämförelse till pH som är ett mått på surhet.

När används pOH?

pOH används för att beskriva en koncentration av hydroxidjoner i en lösning. Ju lägre pOH är, desto mer basisk är lösningen, En hög koncentration av hydroxidjoner i en lösning ger alltså ett lågt pOH.

Det finns ett samband mellan koncentrationen av hydroxidjoner och vätejoner i en vattenlösning. Om vi har en känd koncentration hydroxidjoner kan vi beräkna koncentrationen av vätejoner. I förlängningen betyder det att om vi kan beräkna pOH kan vi beräkna pH. Mer om detta i artikeln om vattnets protolyskonstant.

Hur beräknar man pOH?

pOH beräknas med följande formel:

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\)

Formellt fel skriver man dock oftast formeln på detta vis (man ignorerar enheterna):

\( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

Hur beräknar man pH om man känner till pOH?

Vattnets protolyskonstant kan användas för att knyta ihop pH och pOH.

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\)

pKw = 14 vid 25°C

\( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

Vi går igenom varför detta fungerar i artikeln om vattnets protolyskonstant.

Hur beräknar man [OH] om man känner till pOH?

Detta fungerar på samma sätt som med koncentrationen av vätejoner och pH, fast med koncentrationen hydroxidjoner och pOH istället:

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} \; mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

Viktiga formler

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} \; mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\) vilket vid 25°C är: \( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar aSvar b

a) Beräkna pOH i en lösning där koncentrationen av hydroxidjoner är 2,0 · 105 M.

b) För samma lösning, vad är pH om temperaturen kan förutsättas vara 25 grader?

Vi använder oss av formeln:

\( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

\( \mathrm{pOH = -\lg (2 \cdot 10^{-5})} = 4,698… \approx 4,7\)

pOH i lösningen är 4,7.

Vi kan använda vattnets protolyskonstant som är 14 vid 25 grader.

\( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

\( \mathrm{pH = 14 – pOH}\)

\( \mathrm{pH = 14 – 4,7 = 9,3}\)

Fler Övningsuppgifter

Här finns tre mer avancerade övningsuppgifter som handlar om pOH. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.


Artikeln skriven av Matias Ekstrand.
Lämna feedback på artikeln / ställ en fråga.
Publicerad 17 november 2010. Senast uppdaterad 10 november 2017.

Kommentarer inaktiverade.