pOH

Det är inte bara pH som är användbart inom kemin. I vissa fall vet man inte vilken koncentration av vätejoner (oxioniumjoner) man har i en lösning, och då kan man i stället använda sig av koncentrationen av hydroxidjoner OH.

 

När används pOH?

pOH används för att beskriva en koncentration av hydroxidjoner. Detta är användbart i de fall där man inte känner till koncentrationen av vätejoner.

Det finns även ett samband mellan koncentrationen av hydroxidjoner och vätejoner. Om vi har en viss koncentration hydroxidjoner kan vi beräkna koncentrationen av vätejoner. I förlängning betyder det att om vi kan beräkna pOH kan vi beräkna pH. Mer om detta i artikeln om vattnets protolyskonstant.

 

Hur beräknar man pOH?

pOH beräknas med följande formel:

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\)

Delvis inkorrekt skriver man oftast formeln på detta vis:

\( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

 

Hur beräknar man pH om man känner till pOH?

Vattnets protolyskonstant kan användas för att knyta ihop pH och pOH.

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\)

pKw = 14 vid 25°C

\( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

Vi går igenom varför detta fungerar i artikeln om vattnets protolyskonstant.

 

Hur beräknar man [OH] om man känner till pOH?

Detta fungerar på samma sätt som med koncentrationen av vätejoner och pH, fast med koncentrationen hydroxidjoner och pOH istället:

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} mol/dm^3}\) formeln kan även (delvis inkorrekt) skrivas: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

 

Viktiga formler

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\) vilket vid 25°C är: \( \mathrm{pH + pOH = 14}\)


Artikeln skriven av Matias Ekstrand. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 17 november 2010. Senast uppdaterad 21 november 2014.

Kommentarer är stängda