Intramolekylära bindningar

Intramolekylära bindningar är bindningar som existerar inom en molekyl, jonkristall eller metallkristall. Intramolekylära bindningar är väldigt starka jämfört med de intermolekylära bindningarna som uppkommer mellan atomer och joner.

Typer av intramolekylära bindningar

  • Jonbindning − där elektrostatisk attraktion mellan de olika laddade jonerna gör att de håller ihop i en kristallstruktur.
  • Metallbindning − där elektroner delas i ett gemensamt elektronmoln.
  • Kovalent bindning − där valenselektroner delas i så kallad elektronparbindning.

 


Artikeln skriven av Matias Ekstrand.
Lämna feedback på artikeln / ställ en fråga.
Publicerad 25 juni 2010. Senast uppdaterad 30 april 2018.

Kommentarer inaktiverade.