Gymnasiekemi

Välkommen till gymnasiekemin! Här finns artiklar som är tänka att hjälpa dig som studerar på gymnasiet, eller helt enkelt vill lära dig mer om kemi än de mest grundläggande bitarna man vanligen tar upp i högstadiet. Informationen du hittar här är menad som ett komplement till de läroböcker man vanligtvis har i gymnasiet. Vårt mål är att erbjuda fördjupat och förhoppningsvis lite annorlunda perspektiv på kemin, och därmed göra det enklare för dig att bygga upp en djup helhetsförståelse för ämnet.

Gymnasiekemin är till skillnad från högstadiekemin mer inriktad på att skapa en förståelse för hur man på ett mer matematiskt kan förklara kemiska fenomen. Man lägger även fokus på att övergripande förklara hur organiska molekyler är uppbyggda och reagerar med varandra, hur kemin fungerar på en cellulär nivå för att upprätthålla liv, samt analytiska tillämpningar. Om du vill veta mer om vad gymnasiekurserna innehåller och vilka krav som finns för de olika betygen kan vi rekommendera ett besök på Skolverkets hemsida, där det finns information om de olika kemikurserna.

Som vi nämnde är en viktig del av gymnasiekemin att kunna räkna på olika saker. Vi har av denna anledning försett många av våra artiklar med räkneuppgifter, för att ge dig en möjlighet att applicera det du precis har lärt dig i artikeln.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson och Matias Ekstrand. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 4 april 2009. Senast uppdaterad 16 mars 2017.

Kommentarer inaktiverade.