Celler delar sig

Celler nybildas genom celldelning under vilken en cell blir två. Det är på detta sätt som många flercelliga organismer växer sig större under sin livstid, inte minst vi människor. Att cellerna blir fler leder också till att gamla celler kan bytas ut, vilket till exempel ständigt sker i vår egen kropp.

För encelliga organismer är celldelning det enda sättet att föröka sig. Dessa organismer klonar (kopierar) alltså sig själva.

 Animation av enkel celldelning.

Modell över hur en cell blir till två nya celler, som i sin tur blir till fyra. Efter varje celldelning sker en fördubbling av antalet celler.

 

Biologer menar att alla celler som finns i dag har bildats genom att en annan cell har delat sig och blivit två. Detta medför i sin tur att alla de otroligt många celler som finns på vår jord härstammar från en enda urcell, eller möjligtvis ett par sådana, som levde för flera miljarder år sedan. Det är en svindlande tanke, men alla organismer har förmodligen ett gemensamt ursprung, om än långt tillbaka i tiden.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 12 maj 2010. Senast uppdaterad 22 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.