Ekologi

Ekologi handlar om hur levande organismer samverkar med varandra och sin omgivning. Det finns både biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer som påverkar, och påverkas av en viss organism. Ekologin studerar alla dessa interaktioner.

Några centrala delar som tas upp inom ekologin är ekosystem, kretslopp för energi och materia, biologisk mångfald, och hållbar utveckling.

Angående ekologisk mat

Trots deras likhet är ekologi och ”ekologisk mat” inte begrepp som är ihopkopplade rent vetenskapligt. Ekologisk mat är mat som framställts med hänsyn till ekologiska faktorer, såsom att använda mindre bekämpningsmedel, men har utöver det ingen koppling till ämnesområdet ekologi som sådant.


Artikeln skriven av Matias Ekstrand.
Lämna feedback på artikeln / ställ en fråga.
Publicerad 20 juni 2015. Senast uppdaterad 16 september 2017.

Kommentarer inaktiverade.