Ekologi

Ekologi handlar om hur levande organismer samverkar med sin omgivning. Det finns både biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer som påverkar, och påverkas av en viss organism, och ekologin studerar alla dessa interaktioner.

Några centrala delar som tas upp inom ekologin är ekosystem, kretslopp för energi och materia, biologisk mångfald, och hållbar utveckling.

Publicerat av Matias Ekstrand den 20 juni 2015.

Kommentarer är stängda