Kemiska formler

Senast uppdaterad söndag, 24 juli 2011 13:07

En kemisk formel används för att beskriva atomer, joner, molekyler och salter.

Beskrivningen kan bestå i en simpel beskrivning av proportionerna av de olika atomerna/jonerna i saltet eller molekylen (empirisk formel), en exakt angivelse på hur många atomer som molekylen består av (summaformel), en översiktlig bild på hur strukturen verkligen ser ut (strukturformel) och möjligheten att rita in alla elektroner i denna struktur (lewis-struktur).

En nedsänkt siffra i en kemisk formel indikerar att det finns ett visst antal atomer av detta slag i formeln. En upphöjd siffra med ett plus eller minus efter indikerar laddningen på jonen.

Använd menyn till vänster för att komma till våra artiklar om kemiska formler.